Lokalitet Vrelo u selu Šarkamen je zvaničan naziv ovog arheološkog lokaliteta u blizini Negotina. Šarkamen je selo u Opštini Negotin, u istočnoj Srbiji. Od Negotina je udaljen oko 25km. Takodje se nalazi i u blizni Bora, oko 70km. Od Niša je udaljen 144 km, a od Begrada 219 km. Ovo selo je jako bitno jer se u njemu nalaze ostaci palate iz 3. veka nove ere, rimskog perioda. Izgradjena je po naredbi Maksimn Daja (Gaius Valerius Galerius Maximinus), vrladara Rimskog carsta. Njegova želja je bila da izgradi nešto po čemu će ga pamtiti u rodnom mestu. Sličnu nameru je imao i Konstantin Veliki u Medijani, kao i Gaj Galerije Valerije sa Felix Romulijanom. Ovo arheološko nalazište se još zove Šarkamen. Sama palata se tačno nalazi na oko 5 km od centra sela.

Istorija lokaliteta vrelo Šarkamen u istočnoj Srbiji

Sam lokalitet datira sa kraja 3. veka. Pored same palate, ovde se nalazi i grobnica osobe za koju se smatra da je majka nekadašnjeg vladara. Sa njom je u grobnici pronadjen i njen nakit neprocenjive vrednosti. Sam lokalitet je otkriven krajem 19. veka (1889). Prva arheološka iskopavanja ovog lokaliteta su započeta 1975. godine. Sama palata je bila moderna. Otkriven je i nekadašnji vodovod koji je snabdevao ceo kompleks vodom iz obližnje reke. Od 1994. ovaj lokalitet je kulturno dobro od velikog značaja. Te godine su ponovo započeta istraživnja. Ova antička palata predstavlja treću najočuvaniju palatu na teritoriji carstva van Rima. Svakako je još jedna bitna zaostavština iz rimskog perioda, koju terba videti i prikazati turistima što pre. Naravno, i srediti ceo lokalitet za posete.

Vrelo pored Negotina danas

Ovaj lokalitet je od neprocenjive vrednosti kao spomenik velike istorijske vrednosti. Tek treba biti izvršeno njegovo kompletno iskopavanje i proučavanje. Veliki je potencijal ovog dela Srbije, ali i celokupne turističke ponude naše zemlje.


kontaktirajte nas