Kurvingrad, Koprijan ili Korvingrad. Je nekadašnji grad, utvrdjenje sa tri imena. Nalazi se blizu grada Niša na oko 11km udaljenosti. Ostaci današnje tvrdjave potiču iz 14. veka. Izgradjena je na osnovama prethodnog rimskog utvrdjenja.

Tragovi vremena Rima i Vizantije se mogu naći i u okolini. Čak su pronadjeni tragovi iz 6. veka, zgrade, mozaici itd. U Drugom Svetskom ratu je ovde bio štab okupatorske nacističke Nemačke.

Korvingrad,Koprijan ili Kurvingrad, tvrdjava oko Nisa, Tvrdjava Doljevac,

Kurvingrad, Koprijan ili Korvingrad

Jako bitno, ova teritorija je bila poznata od samih davnina. Svim vladarima, od Rimljana, Slovena tj. Srba, Turaka, pa ponovo Srba. Jedna činjenica vezana za ovo nekadašnje utvrdjenje je da je za vreme osmanlijske vlasti ova tvrdjava uništena do temelja.

To se verovatno desilo 1411. Osim za ratovanje, tvrdjava je imala i malo drugačiju ulogu. Koriščena je kao materijal za izgradnju Niške tvrdjave. Štaviše, postojao je znak sa tvrdjave u Koprijanu koji je pronadjen u tvrdjavi u Nišu. Danas se taj dokaz čuva u arhivi Muzeja Niš.

Ova tvrdjava Koprijan, Kurvingrad ili Korvingrad, je zbog svoje vaznosti mogo pita menjala vlasnike. Napadana i osvajana. Kao rezultat toga, danas su tu samoruševine. U 20. veku je bila mnogo bolje očuvana zgrada, kao što se vidina slikama.

O Koprijanu tj. Kurvingradu

Po jednoj legendi o Kurvingradu ime je nastalo jer je vladarka zavela sveštenika na tom mestu. Po drugoj legendi, sličnoj ovoj, ime je nestalo jer je neka žena zavela stražere na tvrdjavi u Koprijanu, Kurvingradu ili Korvingradu. Treća teorija kaže da tvrdjava korvingrad nazvana po Austorugarskom vladaru Matiji Korvinu.

Ovaj spomenik od velikog značaja će tek u budućnosti biti iskopan i u potpunosti proučen. Takodje, i turistički ekspoloatisan kada su u pitanju domaći i strani turisti.

Kontaktirajte nas


Slika u boji je delo DjordjeMarkovic CC BY-SA 4.0 Slike sa instagrema pripadaju vlasnicima autorskih prava.